Tüm dünya halkları doğanın metalaştırılmasına karşı

La Via Campesina, tüm çiftçi örgütlerine ve dayanışma içindeki diğer sosyal hareketlere Haziran ayında eylemler düzenleme çağrısında bulunuyor.

Son yırmı yılda öngörülemez boyutlara ulaşan kapitalist sistemin ilerleyişi, yine öngrülemez boyutlardaki krizlere yol açıyor. Finans, gıda, enerji ve çevre krizleri daha fazla kar arayışında sınır tanımayan kapitalizmin yapısal krizlerinin fazlarıdır. Ve diğer yapısal krizlerde olduğu gibi toplumun elit kesimini değil, tüm dünyadaki sıradan halkı etkilemektedir.

Dünyanın her yerinde gördük ki kapitalizm krizde dahi hızını azaltmadı: toprak alımlarında ve yabancı şirketler tarafından yapılan toprak gasbında artış, maden endüstrisinin gelişimi, kırsal kesimde gitgide artan bir şekilde varlığını gösteren genetik değişimi teknolojisi, devasa boyuttaki agroyakıt ve pestisit piyasası. Son olarak, kapitalizmin krizde olduğunu söylemek, sistemin inzivaya çekildiği anlamına gelmiyor. Tam tersine, tam da bu noktada sistem daha da yoğunlaşıyor çünkü şirketler henüz işgal edilmemiş topraklardaki egemenliklerini yaymak için bu krizden faydalanıyorlar.

Rio+20 Konferansı bunun açık bir örneği. Tüm dünyadaki hükümetleri çevre krizi için gerçek çözümler bulmak üzere biraraya getirmek yerine, bu konferans yanlış çözümleri ve köylülerin ve yerel halkın topraklarının ellerinden alınmasını pekiştirmeye yarayacak. Birleşmiş Miller Konferansı’nda sadece büyük şirketlerin çıkarlarının bir şansı olacak.

Bu çıkarlara karşı direnmek ve onlarla mücadele etmek için, dünya halklarının örgütlenme ve mücadelelerini güçlendirmeye devam etmeleri, seslerini yükseltmeleri ve sadece halkların egemenliğinin gerçek çözümler sağlayabileceğini göstermeleri çok önemlidir.

Via Campesina olarak biz, üye örgütlerimizi ve bizlerle dayanışma içinde olan örgütleri tüm Haziran ayı boyunca, özellikle 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, birliğimizi ve gücümüzü göstererek, 20-22 Haziran tarihlerinde Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde Rio+20’ye katılacak olan hükümetlere mesaj göndermek üzere tüm dünyada mücadele içinde olmaya çağırıyoruz.

Her mücadele, her direniş eylemi, geri aldığımız her toprak kapitalist sistemin doğa üzerindeki ilerleyişine karşı küresel birliğimizin bir ifadesi olmalıdır.

Resmi konferansa paralel olarak, tüm dünyadan insanlar kolektif yapılanma ve sürekli hareket içinde olma süreci için Halkların Zirvesi’nde biraraya gelecek. 18-22 Haziran haftası küresel hareket haftası olacak çünkü amacımız Rio de Janeiro ile kısıtlı değil. Mücadele kampanyalarımızı her ülkede sürdürmeliyiz, özellikle de resmi konferansın açılış günü olan 20 Haziran tarihinde. Bu süreçte, tüm kıtalardaki mücadeleler Rio de Janeiro ve tüm dünyada yankı bulmalıdır.

Biz, tüm çiftçi ve köylü örgütlerini ve dayanışma içindeki diğer sosyal hareket ve örgütleri tüm dünyada eylemler düzenlemeye çağırıyoruz: şehirlerde ve köylerde yürüyüşler,basın açıklamaları, toprak ve tarım reformu eylemleri, medya kampanyaları, radyo programları, çevreyi kirleten şirketlere karşı eylemler, üniversite ve okullarda tartışmalar, film gösterimleri ve her ülkede kolektif olarak düzenlenebilecek tüm diğer etkinlikler.

Kapitalizmin kendi sistemini daha da fazla küreselleştirmeye, topraklarımız üzerinde egemen olmaya ve emeğimizi sömürmeye çalıştığı bu zamanlarda, mücadelemizi uluslararası hale getirmeliyiz. Örgütlenelim, eylemler hazırlayalım, taban hareketlerini ve dayanışma içinde olduğumuz sosyal hareketlerini kapitalizme karşı bu büyük mücadele kampanyası ile harekete geçirelim. Bu kampanya gücünü bizlerin örgütlenmesi ve ulusal ve uluslararası görünürlük kazanmasından alacak.

Eylem ve etkinliklerinizi adresine yazmanızı diliyoruz.

 

YEŞİL KAPİTALİZMİN YANLIŞ ÇÖZÜMLERİNE HAYIR!

SÜRDÜRÜLEBİLİR AİLE TARIMI, HEMEN ŞİMDİ!

Mücadeleyi küreselleştirelim, umudu küreselleştirelim!