Türkçeye Çeviren Sanem Öztürk
Ekim 2008, 204 Sayfa

İÇİNDEKİLER
Giriş: Michael Löwy, Sunuş: 20. Yüzyılda Devrimin Yazgısı
Stalinizm ve Bolşevizm / Daniel Bensaid
1. Rusya’da Sürekli Devrim:
Komünist Manifesto’nun Güncelliği
Paris Komünü’nden Çıkarılacak Dersler
Rus Devriminin Üç Anlayışı
Rus Devrimi
2. Sovyet Devrimi’nin Sınıf Karakteri: Bolşevizm mi, Stalinizm mi?
ABD’de Komünist Rejim
Burjuva Bonapartizmi ve Sovyet Bonapartizmi
İşçi Devleti, Thermidor ve Bonapartizm

Bu derleme Lev Troçki’nin en önemli metinlerinden, devrimci marksizmin başlıca konularının bir sentezini oluşturan “klasik” yazılarından bazılarını bir araya getirmekte. Burada bulunan metinler işçi hareketi tarihinin belirleyici olaylarını kapsamaktadır. Komünist Manifesto ile bilimsel sosyalizmin doğuşu, 1917 Rus Devrimi ve SSCB’ni bürokratik yozlaşması.