11074704_776841502414840_6856084798761726817_n
 
7 Haziran seçimleri yaklaşırken, sanatçı, akademisyen, aktivist ve siyasetçiler, “AKP’yi geriletmek, barajları yıkmak için Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile dayanışmaya” başlığıyla bir çağrıda bulundu.
 
Vedat Türkali, Murathan Mungan, Ece Temelkuran, Ahmet Ümit, Latife Tekin, Ertuğrul Mavioğlu, Tuğrul Eryılmaz, Burhan Sönmez, Sema Kaygusuz, Nejat İşler, Nur Sürer, Mücella Yapıcı, Can Atalay, Seray Şahiner, Seren Yüce, Özgür Doğan, Reis Çelik, F. Serkan Acar, Gaye Boralıoğlu, Ender Özkahraman, Fuat Ercan, Mehmet Türkay, Haldun Açıksözlü, Hüsnü Arkan, Gün Zileli, Haluk Yurtsever, Masis Kürkçügil’in de içinde bulunduğu çağrıcılar; yayınladıkları açıklamada “7 Haziran seçimlerinde HDP ile etkin bağımsız bir dayanışma çalışması yürütmek gerektiği fikrinde birleşti.
 
Çağrıcılar, AKP diktasına karşı mücadele etmek, HDP’ye omuz vermek için gönüllü olmak ve bu amaçla bağımsız bir seçim çalışması yürütmek isteyen herkesi, birlikte neler yapabileceğini konuşmak üzere 29 Mart 2015 Pazar, 10:30’da TMMOB Karaköy Mimarlar Odası’nda biraraya gelmeye davet etti.
 
“Bu kez sıradan bir seçimle karşı karşıya değiliz. Bu kez ciddi biçimde Türkiye’nin geleceği oylanıyor, Bu kez her seferkinden daha sorumluyuz” sözleriyle başlayan çağrıda, “Biz aşağıda imzası olanlar, 7 Haziran seçimlerinde HDP ile etkin bağımsız bir dayanışma çalışması yürütmek gerektiğini düşünüyoruz. Seçimlere sayılı günler kala, açık ve net bir politik tutum almaya ve bunu hayata geçirmeye ihtiyacımız var. Bugüne dek mücadele yürütülen tüm alanlarda olduğu gibi, sandıkta da AKP’yi geriletmek gerekiyor” ifadelerine yer verildi.
 
2015 Haziran seçimlerinin “Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun tarihsel bir dönemeçten geçtiği koşullarda gerçekleştiğini, Seçim sonucunda oluşacak yeni TBMM’nin ve kurulacak yeni hükümetin, Türkiye’nin yakın ve orta vadedeki geleceğinin biçimlendirilmesinde gerekli olan siyasal ve yasal düzenlemelerin tek kaynağı olacağını, Türkiye’deki tüm siyasal, toplumsal güçler açısından seçimlerin hâlâ önemli bir siyasal mecra olduğunu” ifade eden çağrıcılar, AKP’yi geriletebilmek, Erdoğan’ın başkanlık hesaplarını bozmak, Türkiye’de ve Ortadoğu’da barışın önünü açabilmek için HDP’nin seçim barajını geçmesi gerektiğinin altını çizdi.
 
2015 seçimlerinde AKP’nin Meclis’teki gücünü azaltmak, seçim barajını yıkmak için “HDP ile dayanışma zamanı” diyen çağrıcılar laiklik, eşit yurttaşlık hakkı ve yaşam alanlarının savunulmasına vurgu yaptı.
 
Açıklamada;
 
“Her türlü ayrımcılığa karşı, eşit yurttaşlığı yükseltmek için! TBMM’de çıkarılan faşizan yasalarla tahrip edilen hak ve hukuk yollarını yeniden tesis etmek için! Laiklik mücadelesini yükseltebilmek için! Bilimsel, eşit, laik, parasız, anadilinde eğitim talebini daha güçlü dile getirebilmek için! İktidarın beslediği cinsiyetçi anlayışın her gün kadın cinayetlerine sebep olmaması için! Kentlerimizi, meydanlarımızı, parklarımızı, derelerimizi kısacası yaşamı ve yaşam alanlarımızı daha güçlü savunabilmek için! İşçi sınıfının, emeğin, sermayenin acımasız çarkları arasında sömürülmesine karşı eşitlik mücadelesinin büyütülmesi, işsizlik, yoksulluk, taşeronlaşma, iş cinayetleri ve güvencesiz çalıştırılmaya karşı mücadelesinin yükseltilmesi için!
 
Kısacası AKP iktidarını sokakta ve sandıkta geriletebilmek için!” Türkiye’nin geleceğine ilişkin kaygılar taşıyan her sorumlu yurttaşı desteğe çağırdıklarını belirttiler.
 
Tüm Türkiye halklarının, emekçilerin, Alevilerin, laiklik mücadelesini vaz geçilmez gören yurttaşların, aydınların, sanatçıların, bilim insanlarının, sendikaların, demokratik kuruluşların, kadın örgütlerinin, doğa/çevre hareketlerinin, LGBTİ topluluklarının ve sivil inisiyatiflerin, Gezi’de olduğu gibi geniş bir dayanışma ve direniş koalisyonu ile yan yana gelmesine ihtiyaç duyduğununun altı çizilirken, bağımsız dayanışma çalışmasının seçimler konusundaki kararsızlıkların da aşılmasına hizmet edeceğini dile getirildi.
 
Açıklamada; çalışmalara katılmak ve çağrıcı olmak isteyenlerin; direnisvedayanisma@gmail.com adresini kullanabileceği belirtildi.
 
Dayanışma çalışmaları ile ilgili gelişmeler www.direnisvedayanisma.org adresinden takip edilebilir.
 
Metnin tümü:
 

AKP’Yİ GERİLETMEK, BARAJLARI YIKMAK İÇİN

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP) İLE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

 
Bu kez sıradan bir seçimle karşı karşıya değiliz. Bu kez ciddi biçimde Türkiye’nin geleceği oylanıyor. Bu kez her seferkinden daha sorumluyuz.
 
Biz aşağıda imzası olanlar, 7 Haziran seçimlerinde HDP ile etkin bağımsız bir dayanışma çalışması yürütmek gerektiğini düşünüyoruz. Seçimlere sayılı günler kala, açık ve net bir politik tutum almaya ve bunu hayata geçirmeye ihtiyacımız var. Bugüne dek mücadele yürütülen tüm alanlarda olduğu gibi, sandıkta da AKP’yi geriletmek gerekiyor.
 
2015 seçimlerinde vereceğimiz oyu düşünürken:
 
   –Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun tarihsel bir dönemeçten geçtiği koşullarda gerçekleştiğini,

   –Seçim sonucunda oluşacak yeni TBMM’nin ve kurulacak yeni hükümetin, Türkiye’nin yakın ve orta vadedeki geleceğinin biçimlendirilmesinde gerekli olan siyasal ve yasal düzenlemelerin tek kaynağı olacağını,

   –Türkiye’deki tüm siyasal, toplumsal güçler açısından seçimlerin hâlâ önemli bir siyasal mecra olarak önümüzde durduğunu en başa koymalıyız.

 
Öte yandan 2015 seçimleri ile AKP ve Erdoğan’ın, kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter sistem yerine, baskı ve devlet terörü yasaları ile güçlendirilmiş “fiili başkanlık sisteminin” yasal dayanaklarının sağlanacağı bir parlamento çoğunluğu elde etmeyi amaçladığını da aklımızdan çıkartmamalıyız.
 
Bu nedenle bize göre, AKP’yi geriletebilmek, Erdoğan’ın başkanlık hesaplarını bozmak, Türkiye’de ve Ortadoğu’da barışın önünü açmak için HDP seçim barajını geçmelidir.
 
2015 seçimlerinde AKP’nin Meclis’teki gücünü azaltmak, seçim barajını yıkmak için “HDP ile dayanışma zamanıdır!” diyoruz.
 
Her türlü ayrımcılığa karşı, eşit yurttaşlığı yükseltmek için!
 
TBMM’de çıkarılan faşizan yasalarla tahrip edilen hak ve hukuk yollarını yeniden tesis etmek için!
 
Laiklik mücadelesini yükseltebilmek için!
 
Bilimsel, eşit, laik, parasız, anadilinde eğitim talebini daha güçlü dile getirebilmek için!
 
İktidarın beslediği cinsiyetçi anlayışın her gün kadın cinayetlerine sebep olmaması için!
 
Kentlerimizi, meydanlarımızı, parklarımızı, derelerimizi kısacası yaşamı ve yaşam alanlarımızı daha güçlü savunabilmek için!
 
İşçi sınıfının, emeğin, sermayenin acımasız çarkları arasında sömürülmesine karşı eşitlik mücadelesinin büyütülmesi, işsizlik, yoksulluk, taşeronlaşma, iş cinayetleri ve güvencesiz çalıştırılmaya karşı mücadelesinin yükseltilmesi için!
 
Kısacası AKP iktidarını sokakta ve sandıkta geriletebilmek için!
 
Türkiye’nin geleceğine ilişkin kaygılar taşıyan her sorumlu yurttaşı desteğe çağırıyoruz. Elbette tüm Türkiye halklarının, emekçilerin, Alevilerin, laiklik mücadelesini vaz geçilmez gören yurttaşların, aydınların, sanatçıların, biliminsanlarının, sendikaların, demokratik kuruluşların, kadın örgütlerinin, doğa/çevre hareketlerinin, LGBTİ topluluklarının ve sivil inisiyatiflerin, Gezi’de olduğu gibi geniş bir dayanışma ve direniş koalisyonu ile yan yana gelmesine ihtiyaç duyuyoruz.
 
Dayanışma çalışmasının, AKP’yi geriletme hedefinin en başına konularak, kamucu, laikliği savunan, özgürlükçü bir bakış açısıyla sürdürülmesini önemli buluyoruz. Böylece HDP’ye verilecek desteğin genişlemesine, açıkça görülen kimi kararsızlıkların giderilmesine olumlu bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Böylesi bir zemin, seçim sonrasında kurulacak, geliştirilecek ilişkiler açısından da önemlidir.
 
Bu nedenle, biz aşağıda imzası olanlar, AKP diktasına karşı mücadele etmek ve HDP’ye omuz vermek için gönüllü olmak ve bu amaçla bağımsız bir seçim çalışması yürütmek isteyen herkesi, birlikte neler yapabileceğimizi konuşmak üzere…
 
 

29 Mart 2015 Pazar, 10:30’da

TMMOB Karaköy Mimarlar Odası’nda

biraraya gelmeye çağırıyoruz!

 

Çağrıcı olmak için:

direnisvedayanisma@gmail.com

 

Abdurrahman Atalay, Adnan Saatçi, Ahmet Haluk Ünal, Ahmet Tonak, Ahmet Ümit, Akif Burak Atlar, Akif Kara, Ali Mert, Ali Şimşek, Anıl Güler, Arman Yılmaz, Aslı Tohumcu, Atilla Özsever, Ayhan Yavlal, Ayşe Bakkalcı, Ayşegül Tözeren, Aziz Çelik, A. Mücella Yapıcı, Baran Kaya, Başar Toros, Behçet Çelik, Bingöl Erdumlu, Burhan Sönmez, Bülent Akbay, Bülent Aslanhan, Bülent Çoşkungür, Bülent Öz, Can Atalay, Can Ersoy, Cansu Yapıcı, Cem Kaptanoğlu, Cemal Polat, Cenk Cihangir, Cenk Dik, Cenk Gündoğdu, Cihan Uzunçarşılı Baysal, Çetin Ali Nergis, Çoşkun Adalı, D.Özlem Bilgili, Doğan Halis, Ebru Sorgun, Ece Temelkuran, Eda Derya Toper, Edvar Aksakal, Elif Refiğ, Emre Öztürk, Enbiya Kırali, Ender Özkahraman, Enis Riza Sakızlı, Ercan Yavuz, Erge Yeksan, Eriş Bilaloğlu, Ertuğrul Mavioğlu, Ersin Tosun, Esra Türkekul, Evren İşler, F. Naciye Biten, Feridun Koç, Fırat Yücel, Fuat Ercan, F. Serkan Acar, Gaye Boralıoğlu, Gökhan Dinçer, Gönül Kıvılcım, Güçlü Gözüaydın, Gülgün Nergis, Gülsüm Kav, Gün Zileli, Günseli Andaç Atalay, Hakan Güneş, Hakan Koçak, Hakan Öztürk, Hakan Tanıttıran, Haldun Açıksözlü, Haluk Yurtsever, Hamdi Özyurt, Harun Balcıoğlu, Hasan Ali Sönmez, Hasan Efe Uyar, Haydar Karataş, Hayri Erdoğan, Hayri Erol, Hüseyin Erdoğan, Hüseyin Eroğlu, Hüseyin Karabey, Hüseyin Sezer, Hüseyin Terzioğlu, Hüsnü Arkan, İbrahim Sinan Ege, İhsan Hacıbektaşoğlu, İlknur Birol, İsmet Aktaş, İnan Temelkuran, Kaan Müjdeci, Kemal Tanışan, Koray Türkay, Kubilay Kartal, Latife Tekin, Mahir Ünsal Eriş, Masis Kürkçügil, Mehmet Çevik, Mehmet Özgen, Mehmet Türkay, Meliha İnce, Metin Cihan, Metin Solmaz, Metin Yeğin, Mithat Ercan, Moray Morgül, Murat Uyurkulak, Murathan Mungan, Mustafa Atalay, Muzaffer Tekin, Mübarek Berkyürek, N. Çiğdem Atalay, Nadir Öperli, Nazır Kapusuz, Nejat İşler, Nermin Yıldırım, Neslihan Önderoğlu, Nezih Kazankaya, Nur Sürer, Onur Keşt, Orhan Eskici, Osman Akınhay, Oylum Yılmaz, Ozan N. Kaya, Ömer Kamil Kartal, Özge Akman, Özgür Altın, Özgür Ay, Özgür Barış Akbayır, Özgür Doğan, Özgür Karaduman, Pelin Buket Olcay, Pertev Aksakal, Recep Yılbaşı, Reis Çelik, Rezzan Yeşilbaş, Rıfat Karadağ, Rıza Gezici, Sabri Kuşkonmaz, Sanem Deniz Kural, Sedat Biten, Sedat Yılmaz, Sema Kaygusuz, Sema Günaydın Solaklı, Seray Şahiner, Serdar Yazıcı, Seren Yüce, Serkan Öngel, Seyhan Kaya, Seyhan Şahin Ay, Suzan Geridönmez, Şevkat Bahar Özvarış, Tayfun Budak, Tevfik Güneş, Tuğrul Eryılmaz, Tursun Baydar, Vedat Türkali, Yasemin Zeytinoğlu, Yeşim Dinçer, Zafer Aydın, Zafer Kıraç, Zeyyat Usalp, Ziynet Özçelik

 

(İmzalar devam ediyor)