Leon Cremieux

25 Şubat-2 Mart tarihleri arasında, 40 ülkede 55 seksiyonu ile sempatizan ve gözlemci örgütü bulunan, toplamda 13 000 militanın dahil olduğu Dördüncü Enternasyonal’in 17. Dünya Kongresi gerçekleşti.

Kongre Avrupa’dan, Latin Amerika’dan, Afrika’dan ve Enternasyonal’in son yıllarda en çok geliştiği Asya’dan 180 militanın katılımıyla gerçekleşti.

Kapitalist Küreselleşme’nin Güncel Aşaması

Tartışmalar esasen dört mesele ekseninde yürüdü. Kapitalist küreselleşmenin, emperyalist güçlerin, siyasal kaosun güncel durumu konusundaki oturumlar ABD emperyalizmiyle, Asya’nın çok daha ötesinde yatırımlara sahip yeni dünya gücü Çin arasındaki çatışmayı tartışma imkanı sağladı. Bu başlık altında nükleer silahlanmaya karşı direnişler, insani krizlerin ve şiddetin yükselişi gibi meseleler de ele alındı.

Amerikalı, Türkiyeli ve Filipinli yoldaşlarımız Trump’ın başkanlığının, Duterte’nin veya Türkiye’de Erdoğan’ın saldırganlığına dair tanıklıklarda bulundular. Pakistanlı delegeler islamcı gericiliğe karşı faaliyetlerini ve hükümet tarafından yürütülen büyük imar çalışmalarında su altında kalan topraklarından kovulan Gilgit Baltistan halkıyla dayanışması sebebiyle müebbet hapis cezası alan yoldaşımız Baba Jan’ın serbest bırakılması için yürütülen kampanyayı anlattı.

Çevrenin Kapitalist Yıkımı

Çevrenin kapitalist yıkımı ve ekososyalist alternatif hakkındaki yeni bir belge yüz milyonlarca insan için şimdiden bir felaket teşkil eden ekolojik tehdidin daha da derinleşmesinin sorumlusu olan kapitalist politikalara karşı bir mücadele programının gerekliliğini vurguluyor. Metin, köylü topluluklarının, kadınların, yerli halkların inisiyatifiyle örgütlenen, Latin Amerikalı ve Bangladeshli yoldaşlarımızın gösterdiği gibi, çok sayıda mücadelenin ve seferberliğin altını çiziyor. Bu metin, tehlikeli üretim alanlarının sorgulanışı ile istihdamın korunması arasındaki karşıtlığı aşarak sendikal hareketin bu meselelerle ilgilenmesi için gerekli müdahalelerin tartışılmasını da sağladı.

Üçüncü bir tema ücretliliğin dönüşüm dinamiklerini -özellikle yeni sanayileşmiş ülkelerdeki büyüme, güvencesiz-esnek istihdamın yükselişi ve sendikal hareket için oluşturduğu meydan okuma- ve toplumsal hareketlerinkileri ele alıyordu. Kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddetle mücadele ve kadın haklarının savunusu konularındaki feminist hareketin son derece önemli faaliyetleri bilhassa Meksikalı yoldaşlar ve Asya ve Avrupa’da çok sayıda kampanya ve eylem ile bu mücadelelerin bir parçası olan yoldaşlarımız tarafından anlatıldı. Elbette patriarkanın güçlü bir şekilde sorgulanışını ifade eden küresel #MeToo dalgası da ele alındı.

İnşa Stratejisi

Son olarak sömürüye ve baskıya karşı, kapitalizmin devrimci yıkılışını hedefleyen kavgaları yürütebilecek partilerin inşasına ilişkin yönelimimiz konusundaki bilanço ve strateji tartışıldı. Bu tartışma Brezilya ve Venezuela’da hükümet deneyimleri, “Arap baharı” dalgası, Yunan halkının Troyka’ya karşı mücadelesiyle zenginleştirildi. Enternasyonalin seksiyonlarının çoğunluğu tarafından bir metin kabul edildi. Bu yönelimi sorgulayan iki metin azınlıkta kaldı.

Bu kongrenin sonucunda çok sayıda görev çıktı bizlere: Avrupa ve Asya’daki enstitülerimiz aracılığıyla eğitim ve deneyim aktarımı sağlayan yapılarımızın güçlendirilmesi, Latin Amerika ve Avrupa’daki seksiyonlarımızın daha etkin kılınması ve Afrika ile Orta Doğu’daki gelişimimizin ele alınması.

7 Mart 2018

Çev. U. A.

Not: Yazıda söz konusu edilen metinler kısa zaman içinde türkçeye tercüme edilerek Sosyalist Demokrasi için Yeniyol’un yayın organlarında yer alacaktır.