Geçtiğimiz yıl, Bursa’daki Oyak Renault fabrikasında, Türk Metal’in imzaladığı ve işçi sınıfına ihanet niteliğindeki toplu iş sözleşmesi, önce bu fabrikanın işçilerinin ardından ise Ford, Tofaş, Türk Traktör gibi büyük fabrikalar ve bunlara malzeme sağlayan başka bazı fabrikaların işçilerinin ayağa kalkmasına neden olmuştu. Son yılların en yaygın ve etkili işçi eylemi, sadece patron örgütü MESS’i değil, patron hükümeti AKP’yi de oldukça korkutmuş, işçilere karşı bir dizi önlem hayata geçirilmişti. Ancak, patron örgütünün planları, hükümetin baskısı ve Türk Metal’in çete tarzı saldırıları işçileri sindiremedi ve bu eylemler sonucunda birçok hak kazanıldı.
 
Bu mücadeleden birçok ders çıkaran metal işçileri, geçtiğimiz aylarda ücret eşitsizliğinin giderilmesi talebiyle bir kez daha mücadeleyi yükselttiler. Ancak bu sefer, patron örgütü de devlet de sıkı bir baskı politikasıyla bu mücadelenin yayılmasını önlemeyi başardılar ve eylemler bir dizi işçinin işten atılmasıyla son buldu. Şüphesiz bu yenilgide çeşitli sınıfsal ve ekonomik dinamikler de rol oynadı. Bu sefer kazanılamadı, ama metal fırtınanın dersleri, dayanışmanın heyecanı hala belleklerde.
 
Metal işçilerinin bu büyük eyleminin birinci senesinde, direniş sürecini, sonuçları ve olasılıkları konuşacağız. Ayrıca Emek Çalışmaları Topluluğu, hazırladıkları “2015 İşçi Sınıfı Eylemleri Raporu”nun bulgu ve sonuçlarıyla aramızda olacak.

 

Konuşmacılar:
 
İrfan Kaygısız (Birleşik Metal-İş Toplu Sözleşme Uzmanı)
Deniz Sert (Emek Çalışmaları Topluluğu)
Masis Kürkçügil (Sosyalist Demokrasi için Yeniyol)
 
Tarih: 23.04.2016

Saat: 16:00

Yer: Kuloğlu Mah. Kocaağa Sok. Güneş 2 Han No:1/2 Beyoğlu/İstanbul

Etkinlik Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/events/245367299151349/