Tekrar yayındayız..

Browsing tag

sürekli devrim

TEORİ

Sosyal Forumlar ve Asosyal Özneler - Devrimci Strateji ve Siyasal Özne-III

Mutlucan Şahan – Geride bıraktığımız mart ayının sonunda Tunus’ta Sosyal Forum toplandı. Ancak konuyla alakadar olanlar tarafından sınırlı ölçüde izlenebilen bu buluşma 2000’li yılların ilk yarısında sosyal forumların toplumsal muhalefet çevrelerinde yarattığı heyecanın bir hayli uzağındaydı. Dünya Sosyal Forumu’nun dinamizmini…
Read more
FEMİNİZM

8 Mart’ta Erkek Şiddetine Direniş için Sokaktayız!

Kadın cinayetlerinin, kadına yönelik her türlü şiddetin sadece “canilik” olmadığını ataerkinin olağan sonucu olduğunu biliyoruz. AKP iktidarı en çok kadın emeğini sömürüyor, eğitimin muhafazakarlaştırılmasıyla kız çocuklarını…
GEÇMİŞ ETKİNLİKLER

Yeniyol Film Gösterimleri 5: Eylül'ün Kadın Yüzleri

12 Eylül’ü bugüne kadar erkekler anlattı. Şimdi söz sırası kadınlarda! Film gösterimlerimizin beşincisinde, yönetmen A. Ayben Altunç’un katılımıyla “Eylül’ün Kadın Yüzleri”ni izliyoruz. 12 Eylül’ü farklı açılardan yaşamış otuz iki kadınla gerçekleştirilen söyleşilerden oluşan ve dört yılda tamamlanan…
Read more
FEMİNİZM

Marksist ve Feminist Bir Bakış: Cinsiyet ve Sınıf

Özlem Onaran – İnsanları sınıflara bölen sömürü sistemini bütünlüklü bir biçimde açıklamak için insanların bir kısmını ırklarına ve cinsiyetlerine göre eşitsiz, baskıcı, sömürücü ilişkilere mahkûm eden ırkçılığı ve erkek…
TEORİ

Maxime Rodinson ile Yayınlanmamış Söyleşi: İslami Köktencilik Üzerine

Gilbert Achcar* – Maxime Rodinson’un, 23 Mayıs 2004 günü, 89 yaşındayken meydana gelen ölümüyle çok özgün bir Batılı İslambilimcileri çizgisinin son simalarından biri daha kayboluyordu. Régis Blachère, Claude Cahen ve Jacques Berque gibi Rodinson da öncü yaklaşımlara sahip olan, İslami araştırmalar alanını diğer sosyal bilimlerle ilişkiye…
Read more