Merhaba,

Feminist gece yürüyüşüne bu sene rejim izin vermedi. Her türden ifade, gösteri ve protesto hakkının radikal biçimde kısıtlandığı bir konjonktürde 8 Mart devletin patriarkal yapısına, kadın cinayetlerine, toplumdaki artan muhafazakarlaşmaya ve de kadın hakları penceresinden rejimin otoriter karakterine karşı kitlesel bir tepki, bir meydan okuma teşkil ediyordu. Kadın hareketindeki bu canlılık, Türkiye’deki rejimin İslami, milliyetçi ve militarist karakterinin getirdiği koşullarla yakından ilintili olmakla birlikte dünya çapındaki kitlesel bir feminist şahlanış dalgasıyla da örtüşüyor, onun bir parçasını oluşturuyor. Yeniyol’un bu sayısında 8 Mart vesilesiyle kadın grevi ve bir feminist enternasyonal fikrini ele alan iki yazıyı tercüme ederek yayınlıyoruz.

Erdoğan-AKP-MHP bloğunun artık zıvanadan çıkmış “Beka” odaklı kampanyası ve propagandayı siyasal rakiplerin kriminalizasyonuna indirgeyen bir dille yerel seçimlere hızla yaklaşılıyor. Muhalefet güçleri Saray bloğunu geriletmek üzere bir arada durmaya çalışırken ortaya hat safhada dağınık ve pragmatik bir yerel ölçekli ittifaklar keşmekeşi çıkmış durumda. Seçimlere ilişkin açıklamamızda hem siyasal manzaraya dair değerlendirmemizi hem de mevcut koşullarda sosyalistlerin ne yaptığını ve esasen ne yapmadığını ele alıyoruz.

Dünyada aşırı sağcı, gerici, faşizan akımlar ve hareketler bir dizi ülkede iktidara gelmiş veya kayda değer biçimde güç kazanarak ülke siyasetini etkiler hale geliyor. İki yazıyla bu “kahverengi dalga”nın özgüllüklerini ele alınırken popülizm ve faşizm kavramlarının dünya halklarının karşı karşıya bulunduğu bu tehdidi tanımlamak için ne kadar işlevsel olduğu tartışılıyor.

Öte yandan baskıya karşı ve hakları için halklar isyan etmeye devam ediyor. Sudan ve Cezayir‘deki ayaklanmalarla ilgili bir yazımız, IV. Enternasyonal’in yıllık Uluslararası Komite toplantısından çıkan Venezuela açıklaması ve ABD’deki Demokratik Sosyalistlerin kazandığı kitleselliği, taşıdığı problemleriyle birlikte ele alan, somut gözlemlere dayanan “içeriden” bir yazıyla uluslararası duruma dair geniş bir panorama çiziliyor.

İyi okumalar,

Sosyalist Demokrasi için Yeniyol

Dergiye erişmek için TIKLAYIN!