1917

Türkçeye Çeviren Ertuğrul Sağlamer
İkinci Baskı 1995, 96 Sayfa

İÇİNDEKİLER
Giriş
1. İkili İktidar İçin Mücadele
2. Ya Şimdi?
Ek 1. Kronoloji
Ek 2. Metinde Adı Geçenler
Ek3 Adı Geçen Gazeteler

Mayıs 1917’den Ekim 1917 arifesine kadar mücadelenin ateşi içinde sıcağı sıcağına yazılan makalelerin bir derlemesi.