bildirge

Türkçeye Çeviren Erdal Tan-Masis Kürkçügil
Nisan 2003, 126 Sayfa

İÇİNDEKİLER
Kapitalizmin Can Çekişmesi ve IV. Enternasyonal’in Görevleri: ”Geçiş Programı”
Emperyalist Savaş ve Dünya Proleter Devrimi