bensaid

Eski Devrimci Komünist Birlik (Ligue Communiste Révolutionnaire) yeni NPA (Yeni Antikapitalist Parti) üyesi Daniel Bensaid, bu sabah 63 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1946 yılında Fransa’nın Toulouse şehrinde dünyaya gelen Bensaid, 1966 yılında Genç Komünist Birlik üyesi olmuş, 1968 Mayısında aktif bir rol üstlenmiş, 1969 yılında ise Devrimci Komünist Birlik’in kurulmasında çalışmıştı. 2008 ve 2009 yıllarında da aynı gayreti Fransız Yeni Antikapitalist Parti’nin kurulmasında gösterdi. Paris VIII Üniversitesinde öğretim üyeliği de yapan Bensaid, çağımızın en güçlü Marksist filozoflarından biri ve yoldaşımızdı. Köstebek ve Lokomotif (Yazın), Alain Krivine ile birlikte yazdığı 1968: Son ve Devam(Yazın) adlı eserleri Türkçe’ye de çevrilmişti. Bensaid, “Çağımız İçin Marx”, “Günümüzde Devrimci Strateji” gibi çok sayıda kitabın yazarıydı.

Ömrünü insanlığın kurtuluş mücadelesinin hizmetine adayan ve hasta yatağında bile çalışmaya devam eden Bensaid’in fikirleri, indirgemeciliğe ve şematik Marksizm’e karşı devrimci teorinin yenilenmesinde çok etkili oldu. Teorik çalışmalarla pratik siyasal faaliyeti birarada yürütmekten kaçınmayan bir devrimci geleneğin son temsilcilerindendi. Yoldaşı Alain Krivine, Bensaid’i şu sözlerle tanımlıyor: “1968’de kendini göstermiş olan bütün bir militan kuşağa atti. Direniş ve başkaldırı bayrağını asla terk etmedi; devrimci mücadelenin devamlılığının somut bir örneğiydi.” Eşitlik ve özgürlük yolunda verdiği mücadele, her zaman bizim de mücadelemiz olmaya devam edecek.

Sosyalist Demokrasi İçin Yeniyol (IV. Enternasyonal)