dunyasosdevbugun

Yeniyol Broşür Dizisi 10
Kasım 1996 106 Sayfa
Türkçeye Çeviren Deniz Süren

İÇİNDEKİLER
Sektarizme Karşı Devrimci Marksizm
Sektlerle Niçin tartışmalı?
Programatik Tartışmalar ve Sonuçları
Yazarın Notu
Marks Reformist Bir Hilekar mı?
Kapanış Mesajı

Mandel’in 1994’de New York’ta Spartakist Birliği temsilcileriyle yapmış olduğu tartışmanın tam metni.Mandel basın sırasına metne bazı ekler de yapmıştır.