yaparani

 

Türkçeye Çeviren: Maral Berberyan
Ekim 1999, 364 sayfa

 

İÇİNDEKİLER

 
Christian de Brie’nin Önsözü.
Giriş.
Türkçe Basıma Yazarın Önsözü
1. Dünyasallaşma ve Neoliberal Politikalar
2. Sermayenin Yoğunlaşması
3. Dışlayıcı Dünyasallaşma: Üçüncü Dünyanın Marjinalleşmesi ve Gelişmiş Ülkelerin Güçlenmesi
4. Mali Dünyasallaşma
5. Dünyasallaşma ve Borçlanmanın Büyümesi
6. Geçmişe Dönüş: Borç Bunalımının Görünümü
7. 1980-1990 Yıllarında Üçüncü Dünyanın Borç Bunalımı
8. Güney’den Kuzey’e Doğru Transferler
9. Dünya Bankası/IMF
10. Banka ve Üçüncü Dünyanın Borç Bunalımı
11. IMF ve Dünya Bankası’nın Belirlediği Yapısal Düzenleme Programları
12. Yapısal Düzenlemenin İki Evresi
13. Neoliberal İdeoloji ve Politika: Tarihsel Görünüm
14. 1990 Yıllarında Borç: Latin Amerika Güney Sahra Afrikası 15. Vaka İncelemeleri: Arjantin, Meksika, Ruanda
16. Asya Fırtınası ve Fırtınanın Uluslararası Yankıları
17. Alternatif Yollar
18. Karşı Saldırıların Güçlenmesi İçin.
Zamandizin: Dünya Bankası/IMF ve Üçüncü Dünya Ülkeleri (1944-1988).
Sözlükçe.
Kaynakça.