Tekrar yayındayız..

Browsing category

YAZIN YAYINCILIK

65 posts

Yazın Yayıncılık

Uncategorized

İhanete Uğrayan Devrim - Lev Troçki

Türkçeye Çeviren Ayla Ortaç 3. Baskı Mayıs 1998, 286 sayfa İÇİNDEKİLER Önsözler Livio Maitan-Ernest Mandel Giriş Ernest Mandel : 1.Kazanımlar, 2. Ekonomik Büyüme ve Liderliğin çizdiği zigzaglar 3. Sosyalizm ve Devlet 4. Emeğin Üretkenliği Mücadelesi 5. Sovyet Termidoru 6. Eşitsizliğin ve Toplumsal Uzlaşmazlıkların Büyümesi 7. Aile, Gençlik ve Kültür 8. Dış…
Read more
Uncategorized

Rus Devriminin Tarihi Cilt 1 / Şubat Devrimi: Çarlığın Devrilmesi - Lev Troçki

Türkçeye Çeviren Bülent Tanatar Ekim 1998, 506 sayfa İÇİNDEKİLER 1. Rusya’nın Gelişmesinin Kendine Özgülükleri 2. Çarlık Rusya’sı ve Savaş 3. Proletarya ve Köylülük 4. Çar ve Çariçe 5. Bir Saray Darbesi Fikri 6. Monarşinin Can çekişmesi 7. Beş Gün 8. Şubat Ayaklanmasını Kim Yönetti? 9. Yeni İktidar 10. Yeni İktidar 11. İkili İktidar 12. Yürütme…
Read more
Uncategorized

Faşizme Karşı Mücadele - Lev Troçki

Türkçeye Çeviren Orhan Koçak-Orhan Dilber Üçüncü Baskı Mayıs 1998, 526 Sayfa İÇİNDEKİLER Giriş: Ernest Mandel 1. Alarm Zilleri Çalıyor 2. Birleşik Cephe’nin Açıklanması 3. Bonapartizmin Yapısı 4. Karar Veriliyor 5. Dersler Gözden geçiriliyor 6.
Uncategorized

Marx'ın Kapitali - Ernest Mandel

Türkçeye Çeviren Osman S. Binatlı Ekim 2008, 344 Sayfa İÇİNDEKİLER Kapital’in Birinci Cildine Giriş: 1. Kapital’in Amacı 2. Kapital’in Yöntemi 3. Kapital’in Planı 4. Birinci Cildin Planı 5. Marksist Emek-Değer Kuramı 6. Marks’ın…
Uncategorized

Hoç Cinayet - Ernest Mandel

Türkçeye Çeviren Necdet Saraç-Bülent Tanatar İkinci Baskı Nisan 1996, 190 Sayfa İÇİNDEKİLER Sunuş: Kara Karadır/François Vilar, 1. Kahramandan Kötü Adama 2. Kötü Adamdan Kahramana 3. Sokaklardan Salona 4. Ve Yeniden Sokaklara 5. Dedektif Romanının İdeolojisi 6. Örgütlü Suçtan Suçun Örgütlü Takibine 7. Örgütlü Suçtan Devlet Suçuna 8. Seri Üretim ve Kitlesel…
Read more
Uncategorized

Stalinizme Karşı Bolşevizm - Lev Troçki

Türkçeye Çeviren Sanem Öztürk Ekim 2008, 204 Sayfa İÇİNDEKİLER Giriş: Michael Löwy, Sunuş: 20. Yüzyılda Devrimin Yazgısı Stalinizm ve Bolşevizm / Daniel Bensaid 1. Rusya’da Sürekli Devrim: Komünist Manifesto’nun Güncelliği Paris…
Uncategorized

1968 Son ve Devam - Daniel Bensaid, Alain Krivine

Türkçeye Çeviren Gülüm Şener Ekim 2008, 160 Sayfa İÇİNDEKİLER 1968: Çözülmemiş Bir Dava 1. Bölüm: 1988, Yirminci Yıldönümü, Elbette Mayıs 2. Bölüm: Yirminci Yıldönümü Kadırım Taşları Altında Grev Onların Mayıs’ı ve…
Uncategorized

Sürekli Devrim - Lev Troçki

‘Sürekli Devrim’ kadar tartışmalı bir tarihi olan kavram azdır. İlk kez Marx tarafından formüle edilen, Troçki tarafından, 1917 Ekim proleter devriminin temel öngörüsü olan sürekli devrim, 1905 Rus Devrimi sırasında yeniden ele alınmıştır. Troçki, 1928’den itibaren, sürekli devrimi, dünya çapında, sömürge, yarı-sömürge ve bağımlı kapitalist…
Read more