yatagan
 

Yatağan işçisi özelleştirmeye karşı direniyor. Satışı gerçekleşen Yatağan Termik Santrali’nin şirkete devir işleminin tamamlanması üzerine, Yatağan işçileri Santrali kapattı. İşçiler yakılan ateşlerin, kurulan barikatların ardında direnişe devam ediyor.

Bu mücadele özelleştirmeye, yağmaya-talana, taşeron çalışmaya karşı mücadeledir. O yüzden meşrudur ve haklıdır.

Yatağan işçisi sendikasıyla birlikte sadece kendi haklarını ilgilendiren değil, bütün toplumu ilgilendiren bir konuda mücadele ediyor. Topluma ait olan ve stratejik özellik taşıyan Termik Santral içinde olmak üzere enerji üretim ve dağıtım tesislerinin özel şirketlere devrine karşı direniyor.

Onları, bu kahraman, onurlu işçileri yalnız bırakmayacağız.

Haziran tam da bu günler için vardır, kamuculuğu, emeğin haklarını savunmak, haklının yanında olmak, zorbalara ve düşmanlarınıza karşı birlikte direnebilmek için…

Bu yüzden tüm halkımızı Yatağan işçisi ile dayanışmaya çağırıyoruz.

5 Aralık 2014 Cuma 19:30’da Tünelden Galatasaray’a yürüyoruz.