Tekrar yayındayız..

Browsing category

TEORİ

56 posts
BENSAÏDTEORİ

Komünizmin Güçleri

Daniel Bensaid – “Toplumsal reformun kıtada gösterdiği ilerlemeler” üzerine 1843 tarihli bir makalede (yirmi yaşını daha yeni doldurmuş) genç Engels komünizmi “modern uygarlığın genel koşullarından kaçınılmaz olarak çıkarılması gereken zorunlu bir sonuç” olarak görür. Kısaca, işçilerin “İhtilal-i Kebirin capcanlı kaynaklarına ve incelemesine geri…
Read more
TEORİ

Marksistler ve Yahudi Sorunu

Ernest Mandel Enzo Traverso’nun Marksistler ve Yahudi Sorunu, her bakımdan fevkalade bir kitap. Söz konusu “Yahudi meselesi”, son 2 500 yıllık tarihin büyük gizemlerinden birini teşkil ediyor. Yahudilerin, diaspora’da, yani kendilerine ait bir…
TEORİ

Bilim ve Devrim: Sosyal Bilimlerde Nesnellik ve Sınıfsal Bakış Açışı

Michael Lowy Çeviren: Uraz Aydın “Yalnızca Gerçek Devrimcidir”  Antonio Gramsci   Sosyal Bilimlerde nesnellik mümkün müdür? Pozitivistlerin iddia ettiği gibi bu doğa bilimlerindekiyle aynı türdeı bir nesnellik midir? Sosyal bilim zorunlu olarak “angaje”, yani bir toplumsal sınıfın bakış açısına bağlı değil midir? Bu “partizan” karakteriyle…
Read more
TEORİ

İdris Küçükömer Yaşıyor mu hâlâ?

Masis Kürkçügil İdris Küçükömer’in 14-17 Ekim 1968 tarihlerinde Akşam gazetesinde yayınlanan dizi makalesi, yine aynı yıl içinde “Osmanlılarda Kapitalist Düzene Geçilememesi ve Bürokratlar ile Ortanın Solunun Gelişimi” başlıklı, Akşam’daki…
TEORİ

Walter Benjamin ve Lev Troçki

Enzo Traverso 1940 yılında 20. yüzyıl Marksist kültürünün ve düşüncesinin iki önemli figürü, birkaç hafta aralıkla ölümü bulmuşlardı. Lev Troçki ve Walter Benjamin. Birisi Meksika’daki sürgünde Stalinist bir ajanın buz baltasının darbeleri…
TEORİ

Entelektüeller ve Antifaşizm: Eleştirel Bir Tarihselleştirme

Enzo Traverso Günümüzde paradoksal ve sarsıcı bir fenomenle karşı karşıyayız: Avrupa’da (Fransa’dan İtalya’ya, Belçika’dan Avusturya’ya) faşizmden esinlenen siyasal hareketlerin yükselişine eşlik eden ve entelektüel çevrelerde gelişen ve bütün bir anti-faşist geleneği kötülemeye yönelik geniş bir kampanya yürütülüyor. İtalya’da medya, anti-faşizmi…
Read more
TEORİ

Yüzyıl Biterken Dördüncü Enternasyonal’in Durumu

Paul Le Blanc Dördüncü Enternasyonal dünya çapında devrimci sosyalist bir örgüttür-bugün dünyada türünün tek örneğidir. 1930’lar boyunca devrimciler arasında uluslararası çapta bir hazırlık ve çalışma döneminin ardından, 1938’de…
TEORİ

Sürekli Devrim Teorisi

Pierre Frank Leon Troçki’nin geliştirdiği sürekli devrim teorisi, lV. Enternasyonal için, devrimci Marksizmin çağımızdaki en büyük kazanımıdır. Temel belgelerinin tümünde mevcut olup, programının ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Sürekli…
TEORİ

Mali Kriz mi Yoksa Bir Bölüşüm Krizi mi?

Özlem Onaran Küresel krizin yeni bir evresi içerisinde bulunuyoruz. Bu yeni evre krizin maliyetlerini bölüştürme mücadelesiyle belirginleşiyor. Bu kriz 1980’ler sonrasından bu yana küresel ölçekte artan sömürü ve eşitsizliğin bir ürünü olmuştur. Neoliberalizm kapitalizmin altın çağının krizini işçilere geniş çaplı bir saldırı yoluyla çözmeye çalışmıştı.
Read more