Tekrar yayındayız..

Browsing category

TEORİ

56 posts
TEORİ

Marksistler ve Ulusal Sorun

Michael Löwy – Bu yazının amacı, ulusal sorun üzerine klasik Marksist tartışmanın anahtar nitelikteki birtakım teorik ve yöntem­sel yönlerini biraraya getirmektir. Çıkış noktasını Marx ile Engels’in yazılarında tam anlamıyla netleşmemiş tavırların­dan alan bu tartışma, 1. Dünya Savaşı öncesinde, İkin­ci Enternasyonal’de hızlanarak…
Read more
TEORİ

Şiddet ve Kolaycılık

Foti Benlisoy – Türkiye sosyalist hareketinin şiddet ile hep sorunlu bir ilişkisi olduğunu söylemek malumu ilan etmek olur herhalde. Öykü biliniyor: 1968 eylemlerinin baskı ile karşılanması ve 12 Mart rejimi ile birlikte bazı öğrenci grupları kır ya da…
TEORİ

Farklı bir yoldan yeni bir başlangıca doğru: Mikro-sektin alternatifi

Hal Draper – 1971 yılında Amerikalı sosyalist devrimci Hal Draper (1914-1990) tarafından yazılan makale, sol örgütlerin inşasına dair eleştirel düşünceleri Marx ve Engels’ten Lenin ve Troçki’ye uzanan tarihsel bir çerçeve içinde ele alıyor. Draper, her ne pahasına olursa olsun küçük-sekt (mikro-sekt) yolundan kaçınmak gerektiği sonucuna varıyor. Draper’ın…
Read more
TEORİ

Strateji ve Tarih Birbirinden Ayrılamaz

Daniel Bensaid Akademisyen ve devrimci militan Daniel Bensaid, 2006 yılının Kasım ayında İstanbul’daydı. Bensaid ile İstanbul’da bulunduğu sırada Gelecek dergisi için gerçekleştirdiğimiz söyleşinin bir bölümünü aktarıyoruz.  1995’ten…
TEORİ

Karl Liebknecht’in antimilitarizmi: “Esas Düşman İçtedir!”

Foti Benlisoy Geride bıraktığımız yüzyıla rengini veren ve onun bir “aşırılıklar çağı” olarak hatırlanmasına sebep olan iki temel hadiseden bahsedilebilir: Faşizmin yükselişi ve Sovyet devriminin Stalinist deformasyonu, yozlaşması. Bu iki hadisenin de ardında Alman devriminin makûs talihinin yattığı söylenebilir. Bolşeviklerin sabırsızlıkla bekledikleri Alman…
Read more
TEORİ

Siyasette Boşluk ve “Yeni Kitlesel Sol Parti”

Foti Benlisoy – ÖDP’den ayrılan ve ÖSH adını alan grubun kimi başka çevrelerle yeni bir sol parti kurmaya giriştiği bir sır değil. Bu yeni parti girişimiyle ilgili tartışılması gereken bir dizi sorun alanı mevcut elbette; ancak bu yazıda bunların…
TEORİ

Kemalizm, Sosyalizm ve Aşamacılık

Foti Benlisoy 10 Kasım, sosyalist hareketin değişik kesimlerine yakın internet sayfalarında Mustafa Kemal konulu bir dizi değerlendirmenin yayımlanmasına vesile oldu. Mustafa Kemal’in, ‘burjuva’ ön ekiyle de olsa ne kadar büyük bir devrimci olduğu ya da ‘Kemalist devrim’in tarihte yadsınamaz bir ‘ilerleme’ anlamına geldiğine dair değerlendirmelerdi bunlar. Hedefler…
Read more