Tekrar yayındayız..

Browsing category

TEORİ

56 posts
TEORİ

Lenin Haklı mıydı?

François Vercammen – Rus Devrimi üzerine herhangi bir tartışma, eninde sonunda Lenin’in devrimci parti anlayışına uyacaktır. Her türden karşı devrimci, sosyalist devrimi bir hükümet darbesi olarak algılar. Bu gibiler, sosyal dönüşümü savuşturmak için de devrimci kişilikleri kötülemek ihtiyacı duymaktadırlar. Kapitalizmin bütün radikal…
Read more
TEORİ

Maxime Rodinson ile Yayınlanmamış Söyleşi: İslami Köktencilik Üzerine

Gilbert Achcar* – Maxime Rodinson’un, 23 Mayıs 2004 günü, 89 yaşındayken meydana gelen ölümüyle çok özgün bir Batılı İslambilimcileri çizgisinin son simalarından biri daha kayboluyordu. Régis Blachère, Claude Cahen ve Jacques Berque gibi Rodinson da öncü yaklaşımlara sahip olan, İslami araştırmalar alanını diğer sosyal bilimlerle ilişkiye…
Read more
TEORİ

Sisifos ve Köstebek - Devrimci Strateji ve Siyasal Özne-I

Mutlucan Şahan – Teşbihte hata olmayacağı inancından olsa gerek, netameli konularda metaforlara sıkça başvurulur. Korint Kralı’yken Zeus’un gazabına uğrayarak, tepeye ulaşır ulaşmaz yine aşağıya yuvarlanacak bir kayayı…
TEORİ

Antonio Gramsci'nin Güncelliği

Francois Dietrich – 1937’de ölmüştü Antonio Gramsci. İtalyan KP’sinin kurucularından, Ordine Nuovo gazetesini çıkartmış, 1921’de Torino’daki özyönetimci fabrika komiteleri hareketine katılmış, “Hapishane Defterleri” adlı eserinde birçok temel teorik sorunu ele almış başarılı bir marksist olan Gramsci bugün…
Read more
TEORİ

Hegemonya ve Birleşik Cephe

Daniel Bensaid – 1970’li yıllarda hegemonya kavramı, “avrokomünist” partilerce proleterya diktatörlüğünün ciddi bir tartışma yapılmaksızın terk edilebilmesi açısından teorik bir bahane olarak iş gördü. Buna karşın, o dönemde…
TEORİ

Ezilenlerin Şiddeti ve Devrimci Marksizm

Uraz Aydın – Devrimcilerin şiddetle ilişkisi burjuva ideologlarının her daim iştahla sarıldığı meselelerden biri olagelmiştir. Bu, onlar için sosyalist devrim tasarımının esasında ne denli otoriter bir yönelim olduğunun ispatı için…
TEORİ

Sol içi şiddeti aşmak ve sosyalist demokrasi

Emre Tansu Keten – 30 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri arifesinde, Halk Cephesi’nin, Nurtepe’nin bir bölümünü oluşturan ve kendilerince Çayan Mahallesi olarak anılan bölgede, Selahattin Demirtaş için propaganda yapılmasını engellemesi ve bu bölgede bütün diğer sosyalist gruplara yönelik “siyaset yapma yasağı” kararı aldıklarını…
Read more