isgalgasteresimÜniversitesi’nde Starbucks şubesi açılmasını protesto eden öğrenciler birkaç hafta önce başlattıkları eylemliliklerini işgalle sürdüyorlar. Güney Kampüs’teki Starbucks’ta kolektif bir yaşam örgütleyen öğrenciler, üniversitelerindeki ortak alanların özel şirketlerce değil üniversite bileşenlerince tasarlanmasını istiyorlar. Herkesin ucuz yemeğe ulaşabilmesini savunan işgalci öğrenciler, üniversitelerinin öğrencilerin alışverişe çıktığı pazara dönüşmesine karşı başlattıkları eyleme ilk olarak şu metinle çağrı yapmışlardı:

“Akbank, Garanti, Finansbank, Vodafone ve kahveye doymayan kampüsümüzde İlly, Robert’s Coffee, Dunkin’ Donuts ve son olarak da Starbucks. Okulun küresel şirketlere açılmasıyla birlikte kampüs çokuluslu firmaların ticari faaliyetlerini yürütebildiği bir pazar haline geldi. Okulumuzda ders veren CEO’lardan tutun, şirketine tazecik eleman seçen patronlara kadar herkese yer var, bir bize yer kalmadı. Ne ucuz yemek, ne muhabbet edilebilecek bir alan, ne de siz ne istiyorsunuz diye soran var.”

 

Her gün ortak hazırlanan programlarla gündemi belirlenen işgal alanı, üniversitenin siyaset alanı haline gelmiş durumda. Bu alanda açık dersler, okuma ve tartışma toplantıları, sinema ve tiyatro gösterimleri ile canlı bir direniş sürüyor. Eylem birçok medyada kendinden söz ettirse de öğrenciler kamuoyuna direniş alanında yaptıkları tartışmaları taşımak istiyorlar. Bu niyetle çıkardıkları İşgal Gastesi’nde bir yandan da kendileri hakkında yapılan eleştirilere ve yanlış bilgilere cevap veriyorlar.

 

İşgalle dayanışmaya…